test

Oтчет сигнали РИОСВ - Варна

2019 година

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

2011 година

2010 година

 

 

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848